หน้าแรก


หน้าแรก

cpru2
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (13)
ก่อนหน้า
ย้อนกลับ

งานนิติการ

• ให้คำปรึกษา ความเห็นด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

• งานรับเรื่องการร้องเรียนและร้องทุกข์ต่างๆ

• การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

• ร่วมทำหน้าที่การตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฏหมายของงานนิติการ


กิจกรรมงานนิติการ

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (14)
d9015662-8e16-4178-bb51-3ea4a1cb5954
ก่อนหน้า
ย้อนกลับ