ช่องทางการติดต่อรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการติดต่อรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          กรณีผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร ผู้ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต้องการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเอง  โดยผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร ผู้ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเองโดยตรงที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2. จดหมาย  โดยระบุหน้าซอง “ร้องเรียนการทุจริต” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงานอธิการบดี งานนิติการ กลองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

3. โทรศัพท์  044-815111 ต่อ 6605 โทรสาร 044-215146 โทรศัพท์ภายใน 6102

4. ทางเว็บไซต์  https://legal.cpru.ac.th/2023/08/30/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-3/

5. กล่องรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม 9 ชั้น ชั้น 1 หน้าห้องบริหารงานทั่วไป กองกลาง สังกัดอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

6. จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *